Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Jsme si vědomi toho, že Vaše osobní údaje patří Vám a plně tuto skutečnost respektujeme. Při práci s nimi ctíme zásady bezpečnosti a veškeré právní předpisy.

1. Kdo je správcem a co se v tomto dokumentu dozvíte?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Tylsaro s.r.o., IČO: 05895910, se sídlem U Potoka 81/11, 795 01 Rýmařov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69640 (dále „Správce“). Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

Email: legal@tylsar.cz

Případně nám můžete poslat poštu na adresu našeho sídla. Výše uvedenými způsoby můžete také uplatnit svoje práva, o kterých se více dočtete dále v textu.

Níže si mimo jiné můžete přečíst, jakým způsobem a proč Vaše osobní údaje zpracováváme.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

2.1. Identifikační údaje
Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení), potřebujeme k tomu, abychom Vás byli schopni identifikovat a mohli Vám umožnit nákup zboží nebo vám zpřístupnit obsah.

2.2. Adresní údaje
Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) případně také dodací údaje, pokud se liší od adresních, potřebujeme jako součást Vaší identifikace a také proto, abychom zboží odeslali na správnou adresu. Navíc tyto údaje můžeme použít v situaci, kdybychom Vás museli kontaktovat dopisem.

2.3. Kontaktní údaje
Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat v případě jakýchkoli změn ohledně objednaného zboží nebo dalších nutných záležitostí. Prostřednictvím e-mailu spolu navíc budeme komunikovat ohledně případných reklamací a dalších záležitostí souvisejících s Vašimi objednávkami.

2.4. IČO
Pokud u nás nakupujete v pozici podnikatele, je nutné uvést také IČO, které potřebujeme pro vystavení daňových dokladů a zároveň jako součást identifikace.

Pokud nám neposkytnete Vaše výše uvedené osobní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky a dodat Vám zboží ani zpřístupnit obsah.

2.5. Informace o nákupech a zpřístupněném obsahu
Tyto údaje si uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali a byli jsme schopni vyřídit uplatnění reklamací apod.

2.6. Uživatelské jméno a heslo
Při registraci Vašeho uživatelského účtu uchovává náš systém navíc ještě informace nutné k tomu, abyste se ke svému uživatelskému účtu mohli přihlásit, tj. Vaše uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nebyli schopni umožnit. Upozorňujeme, že pro zobrazení obsahu je zřízení uživatelského účtu nutné, pro objednávání zboží nutné není. Pokud ale smažete svůj účet, nemůžete dále obsah zobrazovat.

3. Jak a na základě čeho dálě využíváme Vaše osobní údaje?

3.1. Souhlas
Pokud jste nám k tomu dali Váš souhlas, můžeme si uchovávat Váš email případně i telefonní číslo také pro zasílání informací o našich produktech, službách nebo akcích. Jedná se o tzv. obchodní sdělení a v každém e-mailu, který Vám pošleme, budete mít možnost provést odhlášení. Pokud jste si u nás zařídili uživatelský účet, aniž byste si kupovali jakýkoli obsah, zpracováváme Vaše přihlašovací jméno a email, a zároveň náš systém uchovává heslo k Vašemu účtu, abychom Vám umožnili přihlášení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a z přijímání newsletteru se kdykoli odhlásit nebo si nechat smazat svůj uživatelský účet zasláním žádosti na legal@tylsar.cz.

3.2. Cookies
Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání našich webových stránek a zároveň abychom je neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies. Pokud si o zpracování cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

4.1. Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím subjektům:

4.1.1. The Rocket Science Group LLC, USA, za účelem zajištění rozesílání emailů s novinkami (obchodními sděleními);
4.1.2. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko);
4.1.3. Seznam.cz, a.s. (IČO: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000);
4.1.4. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland);
4.1.5. Některé Vaše osobní údaje mohou zpracovávat další zpracovatelé, kterými jsou: poskytovatelé video platforem, účetní společnost, marketingoví poradci, spediční společnosti.

4.2. Vaše osobní údaje ale máme pod kontrolou pořád my a nijak s nimi neobchodujeme ani nepředáváme nikam, kde bychom nad nimi neměli kontrolu.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

5.1. Vaše údaje uchováváme 5 let od nákupu a potom je anonymizujeme. Po tuto dobu je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. 

5.2. Pokud u nás máte uživatelský účet, pak údaje z něj uchováváme po dobu, kdy je účet aktivní. Po 5 letech neaktivity účet smažeme a údaje uchováme po dobu dalších 5 let. Svůj účet můžete samozřejmě také kdykoli nechat smazat zasláním žádosti na legal@tylsar.cz.

5.3. S Vašimi údaji, které máme na základě souhlasu se zasíláním novinek e-mailem pracujeme tak, že každé 2 roky v konkrétní datum (1. 9.) rozešleme dotaz, jestli máte zájem nadále zůstávat v naší databázi. Pokud souhlas neudělíte do 1 měsíce od odeslání, Vaše údaje z naší databáze vymažeme. Údaje, které od Vás máme na základě Vašeho souhlasu, vymažeme také tehdy, pokud svůj souhlas odvoláte.

5.4. Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají některé zákony (např. zákon o účetnictví), v takových případech se řídíme těmito zákony. 

6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

6.1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům
Tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

6.2. Právo na opravu
Pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

6.3. Právo vznést námitku
V případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

6.4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)
Tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

6.5. Právo na omezení zpracování
V některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

6.5.1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
6.5.2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
6.5.3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
6.5.4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

6.6. Právo na přenositelnost údajů
V případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

6.7. Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byli bychom ale rádi, pokud byste se nejdřív obrátili na nás a Vaši situaci jsme společně vyřešili.

7. Závěrem

7.1. Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

7.2. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zpracování osobních údajů, můžete nám napsat na email legal@tylsar.cz.

Tyto informace jsou platné od 25.09.2020.